โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-เม.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564
สร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงด้วยวัคซีนแบบเหมาจ่าย

โปรแกรมวัคซีนพื้นฐาน

รายการ 

อายุ
Happy baby 1
Happy baby 2 
Happy baby 3 
เดือน-1 ปี
 1 - 2 ปี

เดือน- 2 
ปี

   - วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เดือน
* *
   - วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เดือน
*
*
   - วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง
เดือน
*
*
   - วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เดือน
*
*
   - วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง
เดือน
*
*
   - วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอักเสบบี
เดือน
*
*
   - วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน
เดือน  1 ปี
*
*
   - วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี
ปี
*
*
   - วัคซีนป้องกันสุกใส
ปี 1 เดือน

**
   - วัคซีนป้องกันไวรัสอักเสบ เอ
ปี 2 เดือน

**
   - วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปี 6 เดือน

**
   - วัคซีนป้องกันไวรัสอักเสบ เอ
ปี 8 เดือน

**
   - วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี
ปี

**
ราคาเหมาจ่าย
8,000
5,500
13,000

 


วัคซีนเสริม 

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

 

รายการ 

ราคา

 จำนวน 

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

เข็ม

7,990

เข็ม

9,990

 


โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 


รายการ

ราคา

 จำนวน 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ (Cervarix)

เข็ม

5,000

เข็ม

7,200

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (Gardasil)  

เข็ม

5,500

เข็ม

7,700

 

 

 โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 


รายการ

ราคา

 จำนวน 

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

เข็ม

900

 


หมายเหตุ 
1. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ 
2. ระยะเวลาโปรแกรมตั้งแต่ วันนี้ – 31ธันวาคม 2564
3. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101