ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA (ลาวิต้า)
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
21-มิ.ย.-2564 ถึง 31-ม.ค.-2565
ทุกคนมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกัน ร่างกายจึงต้องการการบำรุงที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลาวิต้าจะช่วยบำรุงร่างกายตามความต้องการของแต่ละคน ทั้งการนอนหลับ การทำงาน ความสวยงาม ปรับสมดุลในร่างกายและยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้มากยิ่งขึ้น 

เติมเต็มศักยภาพการใช้ชีวิตเพื่อขีดสุดของการมีสุขภาพดี ด้วยคุณค่าจากธรรมชาติด้วย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลาวิต้า