บริการตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์   สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย เปิดบริการตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต 


Online Pre-Arrangement Service
บริการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิประกันชีวิตสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการ ด้วยการประเมินความคุ้มครอง ความสอดคล้องของโรคกับกรมธรรม์ที่มีความต้องการยื่นใช้สิทธิ์บริการกับฝ่ายสินไหมของบริษัทประกันเครือข่ายของโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล
    - วางแผนการรักษาได้ล่วงหน้า

    - ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาที่โรงพยาบาล
    - สะดวกรวดเร็ว ทราบผลภายใน45 นาที *


ประเมินความคุ้มครอ
งตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นรายบุคคล 
-
ตรวจสอบความคุ้มครองเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการทางการแพทย์
-
ประเมินความคุ้มครองค่ารักษาเมื่อมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ การผ่าตัด การทำหัตถการต่างๆ  

 

ตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์  > คลิกเงื่อนไขกรมธรรม์เดี่ยว    

1. อายุกรมธรรม์ 2 ปีขึ้นไป โดยชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อไม่มีประวัติค้างชำระ 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาโรคประจำตัว/โรคตามเงื่อนไขการสลักลัง (ถ้ามี) 

กรมธรรม์ประกันกลุ่ม (พนักงานบริษัท) 

1. พนักงานอายุงานมากกว่า ปีขึ้นไปและปัจจุบันยังคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท  

2. กรณีมีโรคประจำตัวให้แจ้งทางโรงพยาบาล 

เงื่อนไขบริการ
1. 
การตรวจสอบและประเมินเทียบสิทธิ์กรมธรรม์จากโรงพยาบาลเท่านั้
2. 
ผู้เข้ารับบริการต้องให้ความยินยอมเปิดเผยประวัติการเจ็บป่วยและการรักษากับบริษัทประกัน
3. 
ข้อมูลนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนและเงื่อนไขข้อยกเว้นของบริษัทประกัน
4 .
เงื่อนไขการใช้ Fax claim ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นผู้พิจารณาภายใต้ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
สอบถามเพิ่มเติม
คุณศันสนีย์ รุ่งเรือง มือถือ 082-685-7001
คุณปวราภรณ์ เอี่ยมศิลป์ มือถือ 099-2490956
โทร 02-514-4141 ต่อ 1700-2