นพ. ฐปน์วรรษ พิริยะพงษ์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:30
อังคาร 07:00 - 16:30
พุธ 07:00 - 16:30
พฤหัสบดี 07:00 - 16:30
ศุกร์ 07:00 - 16:30
เสาร์ 07:30 - 17:00