สาย Workout จะเลือกแพ็คเกจตรวจสุขภาพอย่างไร...
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
06-ก.พ.-2563

สาย Workout จะเลือกแพ็คเกจตรวจสุขภาพอย่างไร...ให้ตรงจุด

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Clean Food รวมถึงการออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น แต่การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกายของกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน

 

ไม่ใช่แค่ให้เหงื่อออก...แต่ต้องทำให้ถูกวิธี

การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติมคือ วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง จึงควรที่จะมีการประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่ามีความเข้มแข็งแค่ไหน โดยสามารถประเมินได้จาก อายุ โรคภัยไข้เจ็บและความเสี่ยงของร่างกาย โดยเฉพาะคนที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่าง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงที่นำมาสู่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ถ้าหากรู้ว่าร่างกายมีความเสี่ยงเหล่านี้ ก็จะสามารถช่วยประเมินได้ว่าควรออกกำลังกายแค่ไหนถึงจะเหมาะสม

 

วิธีประเมินสภาพร่างกาย...ไม่ใช่เรื่องยาก

ควรตรวจสุขภาพเพื่อให้รู้ความเสี่ยงของร่างกาย ซึ่งแพทย์ก็จะช่วยแนะนำได้ว่าควรออกกำลังกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม แต่ปัญหาคือคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ประเมินตนเอง หรือไปตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่รู้ความเสี่ยงของร่างกาย หรือไม่ทราบว่ามีโรคภัยซ่อนอยู่ ซึ่งหลายๆ คนมีความเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงดี สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ หลักการคร่าวๆ ในการเลือกวิธีการออกกำลังกายคือ หากมีอายุมากก็ควรที่จะเลือกการออกกำลังกายเบาๆ ที่ได้รับอากาศเยอะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้หัวใจและอวัยวะต่างๆ แข็งแรงขึ้น

 

เลือก “แพ็คเกจตรวจสุขภาพ” อย่างไร...ให้ตรงจุด

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่นิยมการออกกำลังกายนั้น ควรจะต้องมุ่งเน้นไปที่การตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย เพื่อจะได้เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยเน้นการตรวจเลือดให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพื้นฐาน เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจวัดระดับไขมัน การทำงานของไตและตับ ตรวจระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินซึ่งสัมพันธ์กับการออกกำลังกายโดยตรงในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจระดับวิตามิน บี1, บี 12, ดี และโฟเลต ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมไปถึงการตรวจประเมินระบบเผาพลาญและการทำงานอื่นๆ ที่จะช่วยบอกได้ว่าร่างกายฟิตพอสำหรับการออกกำลังกายแล้วหรือยัง เพื่อเป็นการรู้จักร่างกายตัวเองสำหรับเตรียมวางแผนการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย  

 

หลักเบื้องต้นของการมีสุขภาพดีนั้นมีวิธีการง่ายๆ เพียงเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน และการลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาวได้ไม่ยาก

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3111