ตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ รู้ทันป้องกัน " โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน "
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
02-ก.พ.-2564
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากโรคมะเร็ง โรคมีความรุนแรง สามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเกิดจากการสะสมของไขมันหรือแคลเซียมในผนังหลอดเลือด ก่อให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดสะสมในร่างกาย ทำให้หลอดเลือดมีการตีบแคบลงเมื่อมีการตีบแคบของหลอดเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
1.ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
2.ความดันโลหิตสูง
3.ไขมันในเส้นเลือด , ไตรกลีเซอไรด์ , แอลดีแอล , เอชดีแอล มีความผิดปกติ
4.มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
5.อายุ ผู้ชาย อายุเกิน 45 ปี ผู้หญิง อายุเกิน 50 ปี ขึ้นไป
6.ไม่ได้ออกกำลังกาย ภาวะเครียด

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
1.เจ็บแน่นหน้าอก
2.เหนื่อยง่ายขณะออกแรง
3.หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง
4.ความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน
5.หมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

การตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ ( CT CALC IUM SCORE ) คือ การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มีความเร็วและความละเอียดสูง CT Scan ใช้เวลาน้อย ง่ายไม่ต้องฉีดสีใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-15 นาที โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงซึ่งคำนวณหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีอาการแสดงให้เห็น

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ
- บุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง
- ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ผู้ที่สูบบุหรี่
- ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
- ผู้ที่มีภาวะเครียด
- ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

อย่างไรหากต้องการเข้ารับการตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ บุคคลทั่วไป สามารถเข้ารับการตรวจได้แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีบุตร

ข้อดีของการทำ CT Calcium Score
สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัย ประเมิน วางแผนการรักษาลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ในการตรวจ ใช้เวลาน้อย ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-15 นาที , ไม่ต้องฉีดสี , ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนและหลังทำ CT Calcium Score
สำหรับการเข้ารับการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัว เพียงแค่หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ คาเฟอีน ชา ต่างๆ งดการสูบบุหรี่ และงดการออกกำลังกายก่อนเข้ารับบริการ หลังการทำ CT Calcium Score สามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111