เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไม่ให้อาการรุนแร