แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
ศุกร์ 17:00 - 19:00