แพทย์หญิงอภิญญา โพธิพันธุ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมผิวหนัง
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 17:00