แพทย์หญิงสุวดี จีระศักดิ์พิศาล

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ

วุฒิบัตร

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 17:30 - 19:30
เสาร์ 16:30 - 19:30