พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์

กุมารแพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 11:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 11:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00
เพื่อลูกรักสุขภาพดีพร้อมเติบโตอย่างแข็งแรง ดูแลให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบตามแต่ละช่วงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญ และเลือกเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นๆตามความเหมาะสม 

อย่างช่วงนี้ย่างกรายเข้าสู่หน้าฝน ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันสุขภาพกันทั้งครอบครัว ให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดตามฤดูกาล ซึ่งมีการระบาดมากในช่วงเวลานี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ 

แต่ก็สามารถคลายกังวลไปได้ ด้วยวัคซีนสำหรับป้องกันโรค ก็ได้ถูกพัฒนาตามติดออกมาในที่สุด เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยได้ 

💗สามารถติดตามเคล็ดลับในการดูแลน้อย เพิ่มเติม 
กับ คุณหมอรวงข้าว กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
ได้ที่เพจ Junji’s Story #รักษาอย่างเข้าถึง_ดูแลอย่างเข้าใจ 
--------------------- 
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร.02-1500-900