พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00