พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 17:00