พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00