พญ. ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์

Information Not found.

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 19:00
พุธ 17:00 - 19:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00
(วันจันทร์ เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)