พญ.ขนิษฐา อิ่มวัฒนา

สูตินรีแพทย์

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 12:00 - 16:00
ศุกร์ 12:00 - 16:00
เสาร์ 12:00 - 16:00