ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยกรรม

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 13:00 - 17:00
อังคาร 15:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
Upper GI SurgeryKyushu University Hospital / Fukuoka Japan
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์รพ.วชิรพยาบาล
Internshipsรพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประวัติการทำงาน
ระยะเวลาประสบการณ์ทำงานสถานที่ทำงาน
2557 - 2559ศัลยแพทย์ (part time)รพ.นนทเวช
2551 - 2559อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล
2557 - 2559ศัลยแพทย์ (part time)รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
2557 - 2558ศัลยแพทย์ (part time)รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์