นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทรวงอก
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
title