นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมเด็ก

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
ศุกร์ 17:00 - 19:30
title