นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
วัน เวลา
ศุกร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 17:00 - 20:00