นายแพทย์จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธ์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจอประสาทตา
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00
เสาร์ 13:00 - 20:00


วันเสาร์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
วันอาทิตย์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน