นายแพทย์กำพล เติมอัครถาวร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
ศุกร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 17:00 - 20:00
title