นพ. สุริยะ ลักษวุธ

เวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 19:00 - 20:00