นพ. ธีรัชชา วุฒิพันธุ์

กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
<span style="font-family: DBHeavent;">title</span>
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
Perpetual Medical University, Philippines
แพทยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Arthoscopy
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Spine
โรงพยาบาลราชวิถี


ลงมือผ่าตัดรักษาอย่างเต็มที่…เพราะรู้ดีว่าพวกเขาฝากความหวังไว้ที่เรา
โรคทางกระดูกและข้อเมื่อบาดเจ็บย่อมมีผลต่อการเคลื่อนไหวโดยตรง แน่นอนว่าผู้ป่วยทุกรายล้วนอยากกลับมาเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม แพทย์ที่ทำการรักษาจึงต้องใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด มีประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด

เริ่มต้นจากความเข้าใจ…เพื่อนำรอยยิ้มกลับมา

นายแพทย์ธีรัชชา วุฒิพันธุ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องเข่า หัวไหล่ และกระดูกสันหลัง นับว่าเป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์สูง ทุ่มเทและอุทิศเวลากว่า 14 ปี ผ่าตัดรักษาดูแลผู้ป่วยกว่า 750 รายต่อเดือน คุณหมอมองเรื่องความเจ็บป่วยด้วยโรคของกระดูกและข้อเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย อีกทั้งความเสื่อมถอยของร่างกายตามกาลเวลายังเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งปกติธรรมดาเหล่านี้กลับสร้างความกังวล หวาดกลัว และความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยอย่างมาก จึงอยากเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาบรรเทาอาการเหล่านั้น ให้ผู้ป่วยกลับมายิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมให้ได้มากที่สุด

หมอเชื่อเรื่องของบาปบุญ ต่อให้เราร่ำรวยขนาดไหนสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญที่เราสั่งสมมา อาชีพหมอเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถ มีอะไรให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันความท้าทายเหล่านั้นสามารถสร้างบุญ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยและญาติได้

ใช้ประสบการณ์…ทำความเข้าใจทั้งตัว “โรค” และ “ผู้ป่วย”

ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย คุณหมอจะคิดทบทวนอย่างมีเหตุผล และรอบคอบ ประกอบกับดึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสมเข้ามาใช้ อย่างผู้ป่วยเด็กต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกเด็กที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง และต้องเข้าใจเด็กเป็นพิเศษ ทำให้เด็กร่วมมือในการรักษา ลดความหวาดกลัวในการมาโรงพยาบาล ส่วนผู้สูงอายุมักมาด้วยปัญหากระดูกเสื่อมต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเพื่อช่วยให้อาการทุเลาลง แต่ผู้สูงอายุมักมีข้อจำกัดด้านสุขภาพจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง ที่มีข้อดีคือ แผลเล็กเสียเลือดไม่มาก ลดภาวะโรคแทรกซ้อน ทำให้หายจากความทุกข์ทรมาน หรือเจ็บป่วยน้อยลงหายเร็วขึ้น กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง เมื่อสุขภาพกายดี สุขภาพจิตใจก็จะดีตามขึ้นมาด้วย