นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 17:30