นพ.ไพโรจน์ เพชรกระจายแสง

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

นพ.ไพโรจน์ เพชรกระจายแสง
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00