นพ.เจษฏา อดุลย์เดช

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

นพ.เจษฏา อดุลย์เดช
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 12:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 12:00 - 22:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
วัน เวลา