นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00