นพ. ศิขริน ศรพิพัฒน์พงศ์

ศัลยกรรม

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ส่องกล้องและกล้องส่องผ่าตัด
วัน เวลา
จันทร์ 09:30 - 17:30
อังคาร 09:30 - 17:30
พุธ 09:30 - 17:30
พฤหัสบดี 09:30 - 12:30
ศุกร์ 09:30 - 17:30
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วุติบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ ส่องกล้องและกล้องส่องผ่าตัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย