ทพ.วิชชุพล รัตนมาลัย

ทันตกรรมหัตถการ

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
พุธ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00
ตารางออกตรวจ
พุธ ที่ 4 ของเดือน        09.00 – 20.00 น.
อาทิตย์ ที่ 2 ของเดือน 09.00 – 12.00 น.