ทพ.ดำรงค์ วงศ์วรวิสิทธิ์

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 14:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 15:00
พุธ 17:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
เสาร์ 17:00 - 19:00