ทพญ.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

วุฒิบัตร

คลินิกทันตกรรม
วัน เวลา

ทพญ.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
คลินิกทันตกรรม รพ.เปาโล สมุทรปราการ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

"การดูแลรักษาฟันน้ำนมให้ดีตั้งแต่เด็กนั้นมีความสำคัญ เพราะการมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรงก็จะทำให้เคี้ยวอาหารได้ดี ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กๆ นอกจากนี้การมีฟันน้ำนมที่แข็งแรงจะทำให้มีสุขภาพฟันแท้ที่ดีตามไปด้วย การดูแลฟันน้ำนมให้หลุดไปตามช่วงวัยที่เหมาะสมจะช่วยให้ฟันแท้มีโอกาสเกิดการล้มเกได้น้อยลง ข้อดีอีกอย่างของการที่เด็กได้พบทันตแพทย์เป็นประจำ เด็กจะคุ้นชินกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก เมื่อโตขึ้นก็จะเข้าใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากด้วยตนเองได้ดีด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเด็กๆ มีฟันผุแล้วไม่ได้รับการรักษา ก็อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงได้"

ตั้งแต่ครั้ง ทพญ.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์ ยังเป็นนักศึกษาทันตแพทย์อยู่นั้น คุณหมอก็มีความสนใจในการรักษาฟันให้กับเด็กๆ ทั้งด้วยความชอบและมีแนวความคิดว่า หากเด็กๆ มีพื้นฐานสุขภาพฟันที่ดี เมื่อพวกเขาโตขึ้นก็มีโอกาสสูงที่จะมีสุขภาพฟันที่ดี เมื่อเรียนจบและเป็นทันตแพทย์ใช้ทุนเรียบร้อยแล้ว คุณหมอจึงเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

"การเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก ทำให้หมอได้ดูแลฟันของเด็กๆ ตั้งแต่พวกเขามีฟันซี่แรก การเคลือบฟลูออไรด์ และการได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากจากทันตแพทย์จะช่วยป้องกันฟันผุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทันตแพทย์อาจตรวจพบความผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ การสบฟันผิดปกติ คางยื่น รูปหน้าเบี้ยว ก็จะสามารถให้การรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันสำหรับเด็กเพื่อแก้ปัญหาก่อนลุกลามได้ด้วย"

เด็กทุกคนควรได้รับการดูแลฟันจากทันตแพทย์

การมีฟันผุ และมีปัญหาสุขภาพในช่องปากนำไปสู่การติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ได้ ทพญ.ณัฐธิดา จึงมีความห่วงใยเด็กๆ โดยเฉพาะกับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเด็กทั่วไป

"โดยปกติแล้ว เด็กที่ไม่มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันก็มักจะเป็นไปได้ด้วยดีตามโปรแกรมการดูแลในแต่ละช่วงวัย แต่หากเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น มีโรคหัวใจ โรคลมชัก หรือโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ หรือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น หมอก็จะดูแลโดยดูจากประวัติสุขภาพของเด็ก และในบางกรณีก็จะดูแลร่วมกับแพทย์เฉพาะทางโรคนั้นๆ กลุ่มเด็กพิเศษและเด็กที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็กๆ และพยายามมาตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพราะหากไม่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ทางสุขภาพตามมาได้"

เป็นทันตแพทย์ใจดี เพราะมีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก

"การดูแลรักษาสุขภาพฟันให้กับเด็กๆ ต้องอาศัยความใจเย็น เข้าใจความรู้สึกของทั้งตัวเด็กและคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งคุณหมอก็มีความประทับใจในทันตแพทย์ที่ดูแลฟันให้คุณหมออย่างดีตั้งแต่ยังเล็กๆ คุณหมอจึงมีความตั้งใจที่จะดูแลฟันของเด็กๆ ให้ดีที่สุดด้วยความใจเย็น พร้อมจะพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาคลายความกลัว คุณหมอบอกว่า"

"หมอต้องมีความใจเย็น รักษาเมื่อเด็กมีความพร้อม แต่ในกรณีจำเป็น หมอก็มีวิธีทางการแพทย์ที่จะช่วยให้การรักษาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และจริงๆ แล้ว เด็กทุกคนพร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจเหตุผลในการดูแลฟัน โดยเฉพาะถ้าเด็กมีปัญหาปวดฟัน ฟันผุ เมื่อเขารู้ว่า การรักษาฟันให้หายดีจะทำให้เขาหายเจ็บปวด และกลับมาเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ มีความสุขในการรับประทาน และมีสุขภาพดีด้วย เขาก็พร้อมที่จะให้หมอรักษา"