แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงธัญญนันท์ จามิกร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ วรัญญู จิรามริทธิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง

พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นายแพทย์ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์บุญชัย จิระกรานนท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสุวดี จีระศักดิ์พิศาล

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด