แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

พญ. วรภา ลีลาพฤทธิ์

สาขาศัลยกรรมตกแต่งจักษุและเสริมสร้าง

นายแพทย์วราชัย เคร่งวิรัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ ธนากร หีตช่วย

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ณัฏฐ์ บุญตะวัน

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์จตุพล คงถาวรสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

แพทย์หญิงกนกอร จ่างจรูญโรจน์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์กฤตเมธ อมรรักษา

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์หญิงธัญญนันท์ จามิกร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์บุญชัย จิระกรานนท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด