อย่าปล่อยให้ป่วย…เช็คสุขภาพก่อนสาย แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย เริ่มต้น 3,500 บาท

  ‘Paolo Festival 2018’ แพคเกจตรวจสุขภาพราคาชื่นใจ 9 วัน 9 รายการ 999 บาท 

ร้อนนี้ ไม่ร้อนเท่าแพคเกจตรวจสุขภาพ ‘Summer Good Health’ แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ต้อนรับหน้าร้อน

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200