‘โปรแกรมตรวจสุขภาพ I Love Check Up’ สิทธิพิเศษ…สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ารับบริการตรวจสุขภาพI Love Check Up มูลค่า 3,900 บาท ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รับสิทธิ์เลือกรับเพิ่ม 1 รายการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200