‘เช็กหน่อย คุณมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังแค่ไหน’ จากคนใกล้ชิด อาจเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในอนาคต ‘โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง’ 

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200