ร้อนนี้ ไม่ร้อนเท่าแพคเกจตรวจสุขภาพ ‘Summer Good Health’

แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ต้อนรับหน้าร้อน

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้คุณตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก ค้นหาตัวการทำร้ายสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ‘Summer Good Health’  ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท พร้อมโปรลับและรายการตรวจเพิ่มขึ้น เมื่อจองแพคเกจตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก 29 รายการ แบบแพคคู่ จูงมือคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท มาตรวจสุขภาพ ประหยัดอีกท่านละ 400 บาท

 

 

ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 1
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร.0-2363-2000 ต่อ 2310-2312

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200