‘เช็กหน่อย คุณมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังแค่ไหน’

จากคนใกล้ชิด อาจเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในอนาคต ‘โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง’ 

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้คุณตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง รู้ก่อนรักษาได้ ในราคา 1,690 บาท 

โรคกลุ่ม NCDs คืออะไร

  • โรคกลุ่ม NCDs ย่อมาจาก Non-communicable diseases คือโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อแม้มีการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆ
  • โรคกลุ่ม NCDs เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการ ค่อยเกิด ค่อยทวีความรุนแรง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วจะเกิดการเรื้อรังของโรคตามมาด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง และพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคกลุ่มนี้
  • ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยเป็นโรค NCDs ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี

 

 

ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 1
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร.0-2363-2000 ต่อ 2390-2393

 

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200