กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง พนง.บริษัทอิซูซุ


กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง…

ในกลุ่ม โรค Metabolic syndrome

มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตเป็นอันดับแรก การลดน้ำหนัก การออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนอาหารที่รับประทาน (3 อ คือ 1.อาหาร 2.อารมณ์ 3.ออกกำลังกาย) บรรยายโดยแพทย์เรื่องการดูแลสุขภาพและนักโภชนาการ สาธิตการทำอาหารแบบง่ายๆ กับกิจกรรม Work Shop พร้อมแนะนำเคล็ดลับวิธีการออกกำลังกายและการผ่อนคลายความเครียดแบบง่ายๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ Tel. 0-2363-2000

ประมวลภาพกิจกรรม

service-icon-2
service-icon-2
20141128_135755
20141203_160743

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200