ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในที่อับอากาศ

กิจกรรมภายในงาน: เวลา 08.00-12.00 น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 52 บริษัท 80 ท่าน ( Safety )

  • หัวข้อบรรยาย : แนวทางการทำงานในที่อับอากาศและอันตรายที่อาจได้รับจากการทำงานในที่อับอากาศ โดยวิทยากรจาก “หจก.สตาร์เทค 999 ” ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ อ.บุญช่วย อินทรมงคล (Managing Director & Training)
  • หัวข้อบรรยาย : แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ โดยวิทยากรจาก “โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ” แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านอาชีวอนามัย นพ.เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ Tel. 0-2363-2000

ประมวลภาพกิจกรรม

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200