กิจกรรม 43 ปีกับความเข้าใจต้องอาศัยประสบการณ์ รพ.เปาโล สมุทรปราการ

ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม (OPD) อาคาร 1 เวลา 09.00 – 17.00 น.

เสวนาในหัวข้อเรื่อง โดยแพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทั่วไป ประจำโรงพยาบาลฯ พร้อมดารารับเชิญ คุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี และโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพทีดี พร้อมบูธสินค้าสุขภาพหลากหลาย…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ Tel. 0-2363-2000

ประมวลภาพกิจกรรม

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200