งาน Thank you Party ขอบคุณตัวแทนที่ส่งลูกค้าเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

งาน Thank you Party ขอบคุณตัวแทนที่ส่งลูกค้าเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพสนุกๆจากกิจกรรม Paolo กับนิตยสารสุขภาพดี เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยภายในงานวันนั้นก็ได้มี

ประมวลภาพสนุกๆจากกิจกรรม Paolo Chinese New Year 2016 เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200