icon_spine_center

ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

— Paolo Hospital

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ลักษณะของข้อกระดูกสันหลังมี 3 ระดับ ประกอบไปด้วย กระดูกคอ (Cervical) 7 ท่อน, กระดูกสันหลัง ส่วนอก (Thoracic) 12ท่อน, กระดูกสันหลัง ส่วนเอว (Lumbar) 5ท่อน เชื่อมกันไปต่อกับกระดูกสันหลังส่วนปลายสุดคือ กระดูกก้นกบ เรียกว่า Sacrum & coccyx ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อมี หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral Disc) แทรกอยู่กึ่งกลาง ทำหน้าที่รับแรงกดและแรงดึงต่อกระดูกสันหลังทั้งหมด มีลักษณะยืดหยุ่นได้เหมือนยางรถยนต์ ซึ่งทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอได้เหมือนกระดูกงู ส่วนด้านหลังมีข้อเล็กๆซ้าย-ขวาเชื่อมกันระดับละสองข้อ เรียกว่า ข้อฟาเซ็ต (Facet joint) เป็นจุดหมุน เวลาก้มเงยหรือเอียงตัวซ้ายขวาจะมีการขยับของข้อฟาเซ็ตตลอดเวลา

กระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากสาเหตุใด

มี ผลการวิจัยว่า ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ที่มนุษย์เรามีอาการปวดหลังจนต้องรับการรักษา ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับ แรงโน้มถ่วงของโลก กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังต้องทำงานหนักและมีอาการปวดได้ง่าย สาเหตุของโรคปวดหลังที่พบบ่อย เช่น การนั่งหลังโก่ง นั่งบิดตัว ยืนหลังค่อม ใส่รองเท้าส้นสูง การก้มยกของ การนอนบนที่นอนที่นุ่มหรือแข็งเกินไป โรคกระดูกพรุน และความอ้วน เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือไม่

 • มีอาการปวดเรื้อรัง และเป็นปัญหาต่ออาชีพการทำงานและกิจวัตรประจำวันมากกว่า 1 ปี
 • มีอาการชา ร้าวลงขา เดินได้ระยะทางสั้นลง
 • ระหว่างทำการรักษาโดยการทานยาและกายภาพบำบัดแล้ว อาการยังคงเพิ่มขึ้น
 • ผลการตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Imaging Resonance หรือ MRI) มีการเสื่อมของหมอนรองกระดูก

spine_1

การรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

 • การรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเกือบทั้งหมดใช้วิธีอนุรักษ์และกายภาพบำบัด แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งมีกรณีชัดเจน อาทิ
  กระดูกสันหลังเลื่อนจากข้อเสื่อม เริ่มจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง เมื่อเป็นมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีการเสื่อมของข้อฟาเซ็ต ทำให้กระดูกสันหลังระดับนั้นหลวมและโยกคลอน มีการเลื่อนของกระดูกสันหลังมาด้านหน้า และมักมีอาการของภาวะไขสันหลังตีบร่วมด้วย ถ้าเคลื่อนมากจะกดทับเส้นประสาทได้
 • กระดูกสันหลังคดจากข้อเสื่อม มักเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อฟาเซ็ตหลายระดับ โดยที่ความรุนแรงของการเสื่อมซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการทรุดไม่เท่านั้นทำให้เกิดการคดขึ้น ในรายที่รุนแรงทั้งที่คดจะไปกดทับเส้นประสาทได้
 • หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม พบบ่อยและเป็นปัญหาในการรักษา การรักษาที่ไม่ถูกต้องในระยะแรกนำไปสู่อาการปวดหลังเรื้อรังได้ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย และรักษาแบบอนุรักษ์ด้วยยาและกายภาพบำบัดทำให้อาการดีขึ้นได้แต่บ่อยครั้ง ที่การผ่าตัดจำเป็นต้องทำ

การรักษาโดยวิธีต่างๆ

 • เจาะรูแล้วฉีด Cement เข้าไปในกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลัง ทำในรายกระดูกสันหลังพรุน ทรุดหรือหัก ในคนสูงอายุมากหรือ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกที่แตกทับเส้นประสาทออกใช้การเจาะรู ทำให้ลดการปวดจากการผ่าตัดและลดระยะเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลลง แต่ไม่สามารถทำได้ทุกรายต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละบุคคล
 • การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกแบบแผลเล็ก เป็นการผ่าตัดเอากระดูกทับเส้นประสาทออก แล้วใส่เหล้กดามกระดูก และเชื่อมกระดูกสันหลังข้อที่เสื่อมไม่ให้เคลื่อนไหว โดยใช้เทคนิคแผลเล็กใช้เครื่องถ่าง 2 มิติ ทำให้ลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อหลัง หายเร็ว ลดการปวดหลังการผ่าตัดได้
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม รักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อน อาจจะรักษาโดยการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง ซึ่งได้ผลดีแต่ผลระยะยาวอาจทำให้ข้อกระดูกสันหลังข้อบนหรือข้อล่างที่เชื่อม มีอาการเสื่อมเร็วกว่าที่ควร การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมจำเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ละเอียดมากกว่านี้สามารถปรึกแพทย์ที่ศูนย์กระดูกและข้อได้ทุกเวลา

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ตารางออกตรวจแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

stop

หยุด!! ไอ-จามเรื้อรัง ก่อนอาการ “ปวดหลัง” ถามหา

ถ้าไอหรือจามแบบปกติคงไม่เป็นไร แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณจามหรือไอแบบสุด อาจส่งผลต่ออาการเจ็บหลังมาเป็นของแถม….

%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8

การดูแลผู้สูงอายุ.. ที่ปวดหลัง

“วัยสูงอายุ” กับ “อาการปวดหลัง” สาเหตุส่วนมากยังเกิดจากกล้ามเนื้อ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2

ปวดขา-เข่า-หลัง โรคตามวัยผู้สูงอายุ

เมื่อย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุ อวัยวะต่างๆ ย่อมเสื่อมลงเป็นธรรมดา

%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

ทำไม!! อุ้มลูกไม่ไหว “ปวดหลัง” ทุกที

ทำความเข้าใจ อาการปวดหลังของคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด

บทความทั้งหมด

CategoryMedical service

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200