icon_nero_center

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ให้บริการที่ครบวงจรในการ ตรวจวินิจฉัยรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง โดยมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

— Paolo Hospital

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ปัญหาทางระบบประสาทและสมองอาจคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวัน หรืออาจเกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้ หากคุณสงสัยว่ามีความผิดปกติใดๆ ควรรีบรับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองให้บริการที่ครบวงจร ในการตรวจวินิจฉัยรักษา

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง

โดยมีประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ให้การดูแลอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ที่วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ

เทคโนโลยี่การตรวจวินิจฉัย-รักษา

  • การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง (Transcranial Doppler : TCD)

เป็นการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดสมองของผู้ที่เคยมีหรือสงสัยว่าจะมีหลอดเลือดแดงภายในสมองตีบหรืออุดตัน ช่วยประเมินภาวะสมองตาย ตรวจและประเมินค่าภาวะการหดเกร็งของหลอดเลือดแดงภายในสมองที่เกิดตามหลังการมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง และสมารถวัดการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองขณะที่กำลังผ่าตัดได้

  • การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Duplex Ultrasounds)

เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า (Carotid artery) ด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองและตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมัน (Plaque) เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ และสามารถวัดขนาดของ Plaque ได้เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้น จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และอาจทำให้เส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรือตัน

  • การตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography : CT Scan)

เป็นการทำคอมพิวเตอร์ของสมอง จะสามารถเห็นทั้งกะโหลกศีรษะ และเนื้องอกแยกออกจากกันได้ชัดเจน เพื่อใช้ ในการวินิจฉัย เช่น โรคหลอดเลือดออกในสมอง อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

  • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI Brain)

เป็นการตรวจโดยอาศัยคลื่นวิทยุ และแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการสร้างภาพ สามารถจำแนกเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันได้หลายแบบ สามารถตรวจความผิดปกติในระยะแรกได้ ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ เช่น เนื้องอกในสมอง โรคหลอดเลือดตีบในสมองขนาดเล็กๆ เส้นเลือดโป่งพองในสมอง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ตารางออกตรวจแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%ad

ยาแก้ปวดไมเกรน เออร์กอต ใครบ้างต้องระวัง !!

ใครบ้าง ต้องระวังการใช้ยา Ergot (เออร์กอต)

%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท ส่วนใหญ่เกิดเพียงข้างเดียว และมักทับเส้นประสาทเส้นเดียว

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%81

หน้ากระตุกครึ่งซีก(Hemifacial Spasm)

หน้ากระตุกครึ่งซีกเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยพบได้ทั้งเพศชายและหญิงในอัตราเท่าๆ กัน

stroke

รู้จักเทคโนโลยี… รักษา โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต

ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ ช่วยแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บทความทั้งหมด

CategoryMedical service

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200