ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ให้บริการที่ครบวงจรในการ ตรวจวินิจฉัยรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง โดยมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ดูแลรักษา บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ

ศูนย์ศัลยกรรม การตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัด โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้การดูแลอย่างครบวงจรตามมาตราฐานสากลที่วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ

ดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษา โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่อันตรายที่สุด เพราะ “หัวใจ” เป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ

Page 1 of 21 2

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200