โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value for Life 2018 ที่แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจใหญ่ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 2 ชั้น