โปรโมทชั่นแพ็กเกจวัคซีน ที่ดูแลคุณดั่งแก้วตาดวง ทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ วัคซีนสำหรับวัยเด็ก วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ *หมายเหตุ 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61 ปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ชนิดรุนแรง คือ สาเหตุของ “โรคไอพีดี” (IPD, Invasive Pneumococcal Disease) โรคร้ายที่เกิดได้ทุกกลุ่มอายุ และพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาปี 2560 พบว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม