โปรโมทชั่นแพ็กเกจวัคซีน ที่ดูแลคุณดั่งแก้วตาดวง ทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่

วัคซีนสำหรับวัยเด็ก

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

*หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 61

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต