เมื่อทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งเต้านมย่อมมีความวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย เชื่อว่าหลายๆ ท่านพยายามหาข้อมูลในทุกๆ ทางเท่าที่ทำได้ ซึ่งบางครั้งอาจมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ จากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ กัน รวมไปถึงข้อมูลที่บอกต่อกันมาทั้งจากคนใกล้ชิด หรือญาติพี่น้อง

รู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้รับน่าเชื่อถือ หรือไม่?

ก่อนที่จะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาน่าเชื่อถือ หรือไม่ ต้องดูว่าที่มาของผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นใคร มีความรู้ด้านนั้นๆ จริงหรือไม่ มีหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ ถ้าเป็นจำพวกเขาบอกว่าทำแบบนั้นดี โดยที่หาตัวเขาคนนั้นไม่ได้ ในทางการแพทย์ไม่แนะนำให้เชื่อโดยทันที อย่างน้อยให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรึกษาแพทย์ที่มาเข้ารับการตรวจก็ได้เช่นกัน

การรักษามะเร็ง ไม่มีวิธีใดที่ได้ผลดีที่สุด

ในมะเร็งเต้านม มีวิธีการรักษาหลายอย่างที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยังไม่มีการรักษามะเร็งที่ระบุว่าวิธีไหนดีที่สุด แต่การรักษามะเร็งให้ได้ผลดีต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ซึ่งวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ล้วนผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั้งสิ้น โดยการศึกษาทดลองเปรียบเทียบกัน 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองว่าได้ประโยชน์จริง ประกอบด้วย

  • การผ่าตัด
  • ยาเคมีบำบัด
  • ยากินต้านฮอร์โมน
  • ยาต้าน HER2/neu
  • การฉายรังสีรักษา

ควรรักษาแบบไหนก่อนถึงจะดี?

ก่อนจะเริ่มทำการรักษา เราต้องประเมินระยะของโรคจากการตรวจร่างกาย และจากผลเอกซเรย์ว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นมะเร็งเต้านมระยะใด (Clinical Staging) เสียก่อน สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าเป็นระยะหนึ่ง หรือสองจากการประเมินในข้างต้น ทางการแพทย์จะเรียกว่า “มะเร็งระยะแรก” หรือ “Early Breast Cancer” การรักษาต้องได้รับการผ่าตัดก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อดูผลชิ้นเนื้อทั้งหมดก่อนว่ามะเร็งมีขนาดที่แท้จริงเท่าไหร่และกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเท่าไหร่จึงจะทราบระยะที่แท้จริง (Pathologic Staging) ก่อนนำมาพิจารณาการรักษาในขั้นต่อไป ว่าควรได้รับการรักษาอื่นๆ อีกหรือไม่ ซึ่งการผ่าตัดรักษามี 2 แบบ คือ 1.ตัดออกทั้งเต้านม 2.การผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้ (กรณีไม่มีข้อห้าม) ซึ่งทั้งสองวิธีถือเป็นวิธีมาตรฐานที่ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน

 ผู้ป่วยจากการประเมินที่คาดว่าน่าจะเป็นมะเร็งระยะที่สาม การรักษาแบ่งเป็น

  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สาม ที่ไม่มีการลุกลามไปที่ผิวหนังหรือผนังทรวงอก ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถรับการผ่าตัดได้เลย
  • ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สามที่พบว่ามีการลุกลามไปที่ผิวหนังหรือผนังทรวงอก หรือต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หลายต่อมติดกัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องรับยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด นอกจากนี้ ควรได้รับการฉายแสง และยาอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อลดอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็งเฉพาะที่ และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สี่

สำหรับมะเร็งเต้านมระยะสี่ คือมะเร็งเต้านมที่พบว่ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆ แล้ว เช่น ปอด หรือกระดูก ซึ่งการรักษามะเร็งเต้านมระยะที่สี่นี้ การรักษาหลักจะเป็นการใช้ยารักษา อาจเป็นยากินต้านฮอร์โมน ยาต้าน HER2 หรือใช้ยาเคมีในกรณีที่จำเป็น การผ่าตัดก้อนที่เต้านมออกจะพิจารณาในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น

เนื่องจากมะเร็งเต้านมของแต่ละคนนั้นอาจมีความรุนแรงแตกต่างกัน ดังนั้น การรักษามะเร็งเต้านมของผู้ป่วยแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน จึงใช้ยาไม่เหมือนกัน ยาที่ใช้ได้ดีสำหรับผู้ป่วยคนหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง และอาจทำให้มะเร็งดื้อต่อยาได้ ถ้าใช้ไม่เหมาะสม ทำให้การรักษายากขึ้น

 คุณรู้หรือไม่!!!

  1. ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก (หนึ่ง หรือสอง) การรักษาต้องผ่าตัดก่อนแล้วอาจตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสง หรือยาต้าน HER2 หรือยาต้านฮอร์โมนหากจำเป็น
  2. ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สาม ผ่าตัดได้เลย (Operable Disease) ให้ผ่าตัดก่อนแล้วตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัด ยาอื่นๆ หรือฉายแสงหากจำเป็น ส่วนมะเร็งเต้านมระยะสามที่มีการลุกลามเฉพาะที่ (Locally Advanced Disease ) ต้องใช้ยาเคมีก่อนผ่าตัด แล้วตามด้วยยาอื่นๆ ที่จำเป็น และต้องฉายแสงต่อ
  3. ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสี่ การรักษาหลักคือการใช้ยา การผ่าตัดจะทำในผู้ป่วยที่เหมาะสมบางรายเท่านั้น

ข้อมูลโดย นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์.

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

คลินิกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 02-271 7000 ต่อ 10228-9