ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ลักษณะอาการของโรค คือมีไข้สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องผูก และตามมาด้วยอาการท้องเสีย หากไม่ได้รับการรักษาจะมีไข้อยู่นานถึง 2 – 3 สัปดาห์

 ไทฟอยด์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์มี 2 ชนิด คือวัคซีนชนิดฉีด (Vi Capsular Polysaccharide Typhoid Vaccine:ViCPS) ซึ่งใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว และสามารถฉีดกระตุ้นทุกๆ 3 ปี ถ้ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และวัคซีนชนิดกิน (Oral Typhoid Vaccine: Ty21a) ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ แต่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย อาการข้างเคียงของวัคซีนชนิดมีน้อย ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ บวมแดงบริเวณที่ฉีด และอาจมีปฏิกิริยาอื่นๆ เช่น มึนศีรษะ คันตามตัว และปวดท้อง

ใครบ้างที่ควรได้รับ วัคซีนไทฟอยด์

ในประเทศไทยพบการติดเชื้อไทฟอยด์น้อยลงมาก เนื่องจากมีการพัฒนาด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แนะนำให้คนไทยรับวัคซีน แต่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล และในประเทศแถบแอฟริกา หรือตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่ระบบสาธารณสุขไม่ดี ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือน้ำประปาที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน และมีการพบเชื้อ (Salmonella typhi) ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ โดยต้องฉีดวัคซีนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไทฟอยด์

วิธีรักษาโรคไข้ไทฟอยด์

สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อ มีทั้งชนิดยากินและยาฉีด รักษาตามอาการ กรณีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ก็ให้ยาลดไข้ หากมีการถ่ายเหลวหรือท้องเสียจำเป็นต้องนำอุจจาระไปตรวจเพื่อดูประเภทยาที่สามารถฆ่าเชื้อได้ เพราะอาการท้องเสียจากไทฟอยด์ต่างกับอาการท้องเสียทั่วไป ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจะต้องนอนรักษาอาการที่โรงพยาบาล

คำแนะนำ ป้องกันโรคไทฟอยด์อย่างง่ายๆ

เมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่ยง นอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ควรใส่ใจเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะน้ำดื่ม หากไม่แน่ใจว่าน้ำสะอาดหรือไม่ควรดื่มน้ำสุก และรับประทานอาหารที่สะอาด มีภาชนะปกปิด ไม่มีแมลงวันตอม ถ้าเดินทางไปในท้องถิ่นที่มีอาหารและน้ำดื่มไม่ถูกสุขลักษณะ ควรเตรียมอาหารและน้ำไปเอง โดยเฉพาะขณะที่มีโรคระบาด

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha